به Inburgeren Werkt (هم‌آمیزی کارآمد) خوش آمدید

یک مسیر آموزش موازی تجربه کاری و پیشرفت زبانی، بهتر و سریع‌تر از نظر اقتصادی مستقل شوند. دارندگان وضعیت اقامت می‌توانند بین ۸ تا ۲۴ ساعت در هفته به مدت ۹ ماه در یک شرکت آموزش‌دهنده به انتخاب خود تجربه کسب کنند و در همان حال زبان هلندی را در استفاده روزانه سریع‌تر یاد بگیرند. در طول این مدت، می‌توانند صلاحیت‌ها و مهارت‌های زبانی خود را که برای بازار کار مهم است تقویت کنند. این امر باعث افزایش و بهبود فرصت‌های آنها در بازار کار می‌شود.

 برای اطلاعات بیشتر موضوعی انتخاب کنید.

Actueel

Meer nieuws