Gemeenten

Minister Koolmees heeft aan de Tweede Kamer een herziening van het huidige stelsel voor integratie van vluchtelingen aangekondigd vanaf 1 januari 2022. In het nieuwe beleid krijgen de gemeenten de regie over de inburgering vanaf het moment dat een vluchteling een status heeft en een woning in een betreffende gemeente heeft toegewezen gekregen. Dit nieuwe stelsel creëert ruimte voor maatwerk, waarbij gestreefd wordt naar een uniforme aanpak in de diverse gemeenten. 

De gemeenten krijgen de touwtjes weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf hun inburgering hoeven te regelen. Het leenstelsel wordt afgeschaft en ook hier komt de regie in de handen van de gemeenten. Zo worden misstanden en fraude bij taalaanbieders zoveel mogelijk voorkomen. Zoals Minister Koolmees in deze video ook aangeeft, is het van belang dat statushouders zo snel mogelijk aan het werk gaan, door bijvoorbeeld een leerwerkplek. Wanneer zij eenmaal aan het werk zijn, leren zij namelijk ook sneller de taal.

Het project Inburgeren Werkt sluit aan op het nieuwe beleid van Minister Koolmees. Om statushouders sneller en beter te laten integreren, kunnen zij met behoud van uitkering een leerwerkplek vervullen voor 9 maanden, tussen 8 en 24 uur per week bij een bedrijf naar keuze. Afhankelijk van het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) kan de klantmanager besluiten om af te wijken van het aantal uren per week en de duur van de periode. Gedurende deze periode kunnen statushouders oefenen met de Nederlandse taal en ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Bent u als gemeente geïnteresseerd in Inburgeren Werkt? Neem dan contact op met ons servicebureau om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Contact
Inburgeren Werkt
E-mail: info@inburgerenwerkt.nl
Telefoon: 088-4600 500