Privacyverklaring

Let op: onderstaande is de privacyverklaring voor de regeling Inburgeren Werkt. Mocht je, als leerbedrijf of deelnemer, gebruik maken van Inburgeren Werkt dien je alvorens akkoord te gaan met de privacyverklaring van de desbetreffende regeling.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Inburgeren Werkt  is een product van Funding Subsidiemanagement B.V. Funding Subsidiemanagement B.V. gevestigd aan de Stationsstraat 29, te 5038 EC Tilburg, vertegenwoordigd door drs. J.G.M. Manuhutu,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens, indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het project Inburgeren Werkt:

Deelnemer

Leerbedrijf

Gemeenten

Klantmanager

Initialen

Initialen

Initialen

Initialen

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam

Geslacht

Geslacht

Geslacht

Geslacht

Adresgegevens

Functie

Functie

Functie

Geboortedatum

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Nationaliteit

E-mailadres

E-mailadres

E-mailadres

Geboorteplaats

Tekenbevoegd persoon:

 

 

Telefoonnummer

Initialen

 

 

E-mailadres

Voor- en achternaam

 

 

 

Geslacht

 

 

 

Functie

 

 

 

Telefoonnummer

 

 

 

E-mailadres

 

 

 

Contactpersoon personeelszaken

 

 

 

Initialen

 

 

 

Voor- en achternaam

 

 

 

Geslacht

 

 

 

Telefoonnummer

 

 

 

E-mailadres

 

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Inburgeren Werkt  stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website of via het aanmeldformulier die u dient in te vullen om u aan te melden voor een Inburgeren Werkt . U kunt uzelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.    

Funding subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Het uitvoeren van de overeenkomst
Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig zodat de deelnemer en het leerbedrijf een Inburgeren Werkt periode aan kunnen gaan. Hiervoor dient de organisatie van de Inburgeren Werkt  bovenstaande gegevens op te vragen, voor onder andere: het opstellen van de overeenkomsten, het uitvoeren van controles om te kijken of de deelnemer en het leerbedrijf in aanmerking komen voor de Inburgeren Werkt  en het verzenden van competentiemetingen.

Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Vacature aanmelden
Indien een bedrijf een vacature wil aanmelden in de vacaturebank van de Inburgeren Werkt , wordt er gevraagd naar de voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Deze gegevens vragen wij op, zodat de sollicitanten direct contact kunnen opnemen met het bedrijf. Deze gegevens komen online: het wordt onderdeel van de vacaturetekst.

Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 4. Bewaartermijn 
Funding Subsidiemanagement B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

1. Het versturen van de nieuwsbrief: 
Bewaartermijn: 5 jaar
U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@inburgerenwerkt.nl.


2. Het uitvoeren van de overeenkomst:
Bewaartermijn: 7 jaar
Bij elke aanmelding voeren wij controles uit om arbeidsverdringing tegen te gaan. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren. Daarnaast is er de wettelijke verplichting van 7 jaar vanuit de Belastingdienst. 

 

3. Vacature aanmelden
Bewaartermijn: 5 jaar
U kunt op elk moment de vacature afmelden, waardoor deze niet meer online staat.

Artikel 5. Delen met derden
Funding Subsidiemanagement B.V. verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Funding Subsidiemanagement B.V.  blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Funding Subsidiemanagement verstrekt ten behoeve van de Inburgeren Werkt  in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen:

  • Force Fusion: zij beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.

Artikel 6. Beveiliging
Funding Subsidiemanagement B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V, via info@inburgerenwerkt.nl.  Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V. te maken. Het is belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn. Op basis van gerechtvaardigd belang voeren wij controles uit tegen arbeidsverdringing en misbruik van het instrument Inburgeren Werkt . Hiervoor is het van belang dat er gegevens en notities voor een langere tijd, ook na afloop van de overeenkomst, bewaard worden.
                                                                                                     
Artikel 8. Nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en eventuele belangrijke wijzigingen in de regelgeving van de Inburgeren Werkt . We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals woonplaats. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar info@inburgerenwerkt.nl of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

Artikel 9. Cookies/Google Analytics
De website van de Inburgeren Werkt  verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen
Funding Subsidiemanagement B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.