Statushouders

De gemeenten krijgen vanaf 2022 weer de regie in handen bij de inburgering, zodat de statushouders niet meer zelf de inburgering hoeven te regelen. Het leenstelsel wordt onder andere afgeschaft. Het blijft echter wel de verantwoordelijkheid van statushouders om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht.

Het is van belang dat statushouders zo snel mogelijk aan het werk gaan, door middel van bijvoorbeeld een leerwerkplek. Wanneer zij eenmaal aan het werk zijn, leren zij namelijk ook sneller de taal. Om statushouders sneller en beter te laten integreren en participeren geloven wij in een parallelle aanpak waarbij de focus zowel ligt op het leren van de taal als op het opdoen van arbeidsvaardigheden om de (economische) zelfredzaamheid van deze doelgroep te verhogen.

Door middel van Inburgeren Werkt kan een statushouder voor maximaal 9 maanden, tussen 8 en 32 uur per week, met behoud van uitkering werkervaring opdoen bij een bedrijf naar keuze en gelijktijdig de Nederlandse taal zich sneller eigen maken in de praktijk. Via deze weg worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot en verbeterd.

Afhankelijk van het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) kan de klantmanager besluiten om af te wijken van het aantal uren per week en de duur van de leerwerkperiode. In deze periode ontwikkelt hij/zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt. Elke drie maanden vindt er een voortgangsgesprek plaats om de vorderingen te bespreken. Hierbij zijn de klantmanager, het leerbedrijf en de statushouder aanwezig. Op het einde ontvangt de statushouder een certificaat voor het behalen van het werkervaringstraject!

De regeling en de bijbehorende voorwaarden kan verschillen per deelnemende gemeente. klik hier voor de deelnemende gemeenten!